Storforsen i Älvsbyns kommun

Storforsen vinter med snö i träden och öppet vatten

Storforsen i Älvsbyns kommun är ett populärt besöksmål året om. Det är Europas största oreglerade fors med en sammanlagd längd på 5 km och en total fallhöjd på 82 meter.

Se det magiska vinterlandskapet som bildats intill forsen som aldrig frysar helt även under extrem kyla eftersom det är vattenflödet är så stort.