KBT behandlingar i Luleå och samtalsterapi för livskriser

DEVIS KBTiska | Effektiva behandlingar med starkt forskningsstöd mot t.ex stress, sömnsvårigheter, livskriser och prestationsångest.

Av Thomas Åberg 9 april 2019. I samarbete med Devis KBTiska

Rosenday spa relaxavdelning

KBT är en evidensbaserad behandling

KBT står för kognitiv beteendeinriktad terapi och är ett samlingsbegrepp för psykoterapi som har sin grund i forskning inom kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.

KBT-samtalsterapi är en evidensbaserad behandling, det vill säga att det finns ett starkt forskningsstöd för att de metoder som används är effektiva vid behandling av olika problem.

Socialstyrelsen rekommenderar KBT som behandling vid ett flertal olika problemområden. KBT kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan terapeut och klient.

Terapin består av strukturerade samtal med tydliga mål samt hemuppgifter mellan samtalen som klienten och terapeuten skapar tillsammans.

KBT-terapi är en individbaserad behandling med visad god effekt vid många olika problem.

Besök

BKT-samtalsterapi för hantering av:

 • Stress
 • Hantering av smärta
 • Svåra förluster
 • Sömnsvårigheter
 • Depression/nedstämdhet
 • Oro och ångest
 • Panikångest
 • Social fobi
 • Tvång
 • Relationsproblem
 • Svartsjuka
 • Bryta destruktiva beteendemönster
 • Livskriser
 • Sviktande självkänslan
 • Prestationsångest
 • Familjerelationer
 • Familjekriser

Läs mer