Vätternrundan en Svensk klassisk

Cykelfest för motionärer som har växt till världens största cykellopp för motionärer.

Vätternrundan är ett 300 km långt cykellopp som äger rum helgen före midsommar varje år. Bansträckningen går medurs runt sjön Vättern och startar och avslutas i Motala.

Numera kan man välja mellan olika distanser.