Köpvillkor

ALLMÄNT

Villkoren i detta avtal omfattar all försäljning från Norrland247, om inte annat överenskommits. Villkoren gäller i de fall svensk eller annan lag inte föreskriver andra regler, vilka strider mot våra villkor. Privatkonsumenter lyder under konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Företag lyder under köplagen.

PRISER OCH PRISÄNDRINGAR

Norrland247 förbehåller sig rätten att justera priser och data utan särskild förvarning. Priserna är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, för närvarande 25%. Norrland247 bekräftar beställningen genom en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av Norrland247 databas utan manuell översyn.

Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. På alla order tillkommer en frakt och i förekommande fall postförskottsavgift.

BETALNING

Alla varor betalas genom förvald betalmetod/efterkrav eller med något av de vanligaste kontokorten.

LEVERANSTID

Vid tryck och produktion är leveranstiden är normalt 1-7 arbetsdagar. Lagerförda produkter hos packas och avsänds normalt inom tre arbetsdagar. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Leverans sker direkt till en bemannad adress dagtid.

FÖRÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

Förändring av order är möjlig så länge ordern inte gått till produktion, detta kan ske via e-post, med detta medför en risk att ordern hinner effektueras under den tid det för oss att hantera ditt förändringsärende. Status ”Levererad” innebär att ordern inge längre går att avboka.

SKADADE FÖRSÄNDELSER

Om en produkt/försändelse skadats i transporten ska detta snarast anmälas till Norrland247. Vid utvändigt synliga skador ska detta anmälas vid mottagandet, dolda skador ska reklameras inom 5 dagar från mottagandet. Underlåtelse att anmäla transportskada inom denna tid förverkar reklamationsrätten på produkten, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått.

ERSÄTTNINGSVAROR

Vi förbehåller oss rätten att löpande göra produktändringar och förbättringar. Skulle någon av varorna du beställt vara slut i lager, händer det att vi istället levererar en likvärdig ersättningsvara.

GARANTI

Returer sker på kundens bekostnad, bortsett vid reklamationsärenden (defekt eller felaktig produkt). Om produkten har använts på felaktigt sätt eller i strid med tillverkarens anvisning kan reklamation ej medges.

REKLAMATION

Om produkten har använts på felaktigt sätt eller i strid med tillverkarens anvisning kan reklamation ej medges. För att kunna reklamera en produkt ska produkten vara kvar i obruten förpackning och i samma skick som när den levererades. Om varan skadas eller kommer bort på grund av vårdslöshet kan ej ångerrätten nyttjas. Återbetalningar av returnerade produkter sker först när vi har inspekterat produkten och ser att den inte installerats eller använts. Ser vi tecken på detta, kommer vi kontakta kunden för vidare överenskommelse.

Returer mer än 15 dagar efter uthämtat paket medges normalt ej. I de undantagsfall återköp medges utgår 40% returavdrag på ordinarie pris.

Reklamation kan göras om produkten är trasig eller har en dold transportskada. Synliga transportskador anmäles direkt till utlämningsstället vid mottagandet av varan/paketet.

ÅNGERRÄTT PRIVATPERSONER

Enligt distansköplagen erbjuds alltid 14 dagars ångerrätt. Varan ska vid åberopande av ångerrätten återsändas i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller även förpackning. Skadad förpackning, produkt eller liknande ersätts av kunden. Om varan eller tjänsten har nyttjas, inkopplats eller installerats upphör då ångerrätten. Varor som har personlig prägel, varor som riskerar att tappa sitt värde samt är av en viss typ av beskaffenhet omfattas inte av ångerrätten. Produkter som rymmer inom ramen för denna definition beskrivs i mejlkommunikation från Norrland247, orderbekräftelse eller på vår webbshop.

Vid nyttjande av ångerrätten ska kund meddela Norrland247 före återsändningen för instruktioner hur paketet ska märkas. Samtliga gods ska skickas på ett sådant sätt att säker transport kan ske. Norrland247 löser inte ut gods mot postförskott.

ÖPPET KÖP PRIVATPERSONER

Vi tillämpar 30 dagars öppet köp enligt samma regler enligt ovanstående text under rubriken ”ÅNGERRÄTT PRIVATPERSONER”. Dock återbetalas inte frakter, avgifter och liknande utanför ångerrätten. Vi ersätter inga kostnader för arbete som erfodrats för att byta ut den defekta produkten.

TRYCKFEL etc.

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information samt fel i varuspecifikationer. Alla bilder är att ses som illustrativa och behöver inte återge produktens exakta utseende eller beskaffenhet.

ANSVAR

Inga krav kan ställas mot Norrland247 pga icke fullständig leverans, felaktigt saldo, felaktig leverans eller andra kostnader som drabbats konsument eller företag.

TVIST

Tvister skall i första hand lösas direkt mellan parterna Norrland247 och köparen. I de fall detta inte går har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer när köparen är privatperson. Tvist mellan företag avgöres som regel i svensk allmän domstol efter svensk lagstiftning.